Jūros bangų energija

Šimtmečius žmonės suko galvas, kaip panaudoti griaunamąją jūros bangų bangų jėgą. Daugelis dabartinių siūlymų iš tiesų irgi ne naujesni.

XIX amžiuje vienas amerikietis inžinierius pasiūlė uolos kyšulyje jūroje, šalia Portlendo, išgręžti tunelį, o jo gale įrengti baseiną-tvenkinį.  Atsimušusi į uolas galinga bangų mūša varytų vandenį į vamzdžius ir pro vožtuvus pripildytų baseiną. Baseino vanduo suktų turbiną.Ši bangų elektrinė nebuvo pritaikyta. Šis principas kitokia forma išmėgintas dar kartą. Atsimušančios bangos patenka į dvisienį piltuvą, atvirą į jūros pusę. Sausumon atsiveriančią siaurą jo angą užtveria mūrinis pylimas. Tūtos principu veikiančiame piltuve bangos greitėja, verčiasi per mūro sieną ir pripildo už jos esantį baseiną.

Kiti bandymai buvo daromi su elastiniais vamzdžiais ramiame vandenyje jūros dugne. Juos ritmiškai spaudžia dėl bangavimo kintanti viršutinė vandens masė. Vamzdžiai pripildomi skysčio ir sujungiami vienas su kitu, kaip ir su įrenginiu, panašiu į siurblį, sausumoje. Juose skystis gali tekėti ne tik į vieną ar kitą pusę, bet ir suktis.

Maždaug prieš 3000 metų buvo pasiūlytas bangų mechanizmas, kuris turėjo veikti panašiai kaip oro siurblys. Iš tikrųjų šis mechanizmas labai paprastas ir neseniai sukonstruotas Japonijoje.

Platus vamzdis su angomis apačioje įtaisomas vertikaliai taip, kad bangos įduboje (ir per atoslūgį) dar siektų vandenį. Pagal bangų taktą kyla ir smunka vanduo vamzdyje. Kildamas vanduo spaudžia orą per išleidimo vožtuvą į išlyginamąjį oro rezervuarą, slūgdamas uždaro išleidimo vožtuvą, per įleidimo vožtuvą oras iš išorės patenka į vamzdį. Kiekviena banga žaidimą kartoja. Oras iš rezervuaro suka mažą turbiną, sujungtą su generatoriumi. Jis pakrauna švyturio akumuliatorius.

Jūros bangų (panašiai kaip ir vėjo) trūkumas yra tas, kad jos nevienodo aukščio ir dažnio. Tai buvo ypač svarbu seniesiems ir svarbu dabartiniams projektams, kurių tikslas gauti energijos iš bangų kilnojamų plūdurų. Tokių įrenginių praeitame šimtmetyje buvo tik bandomųjų, kaip antai Kalifornijos pakrantėje veikusi septynių kilovatų galingumo siurblinė su trimis ant ilgos judamos šakutės pritvirtintais plūdurais.

Tags